Проект FIRST

featured-image

Проектът има за цел да повиши докладването на случаите на насилие и/или сексуално насилие над деца, както и да повиши качеството на последващата подкрепа на жертвите.

Като част от проекта e създадена уеб-базирана платформа, която предоставя възможност за докладване в случай на заплаха от насилие или за регистриране на вече извършено посегателство. Тя предоставя и подробна, възрастово адаптирана информация за различните видове насилие.

Има изграденя мрежа от специалисти, които са директно ангажирани в работата с деца жертви на насилие и осигуряват тяхната подкрепа в седем областни града покриващи над 65% от насилението на България. Усилия на проекта са насочени и в посока превенция и подкрепа. Провеждат се интерактивни тренинги на деца и младежи на възраст между 4 и 17 години.

Може да се запознаете повече с Проект FIRST тук