Информация за проект

featured-image

Кои сме ние:

Фондация „ДА“ се занимава с превенция и защита от домашно насилие. Екипът се състоя от 8 юристи, 3-ма психолози, 2-ма социални работника, 2-ма университетски преподаватели, 1 координатор, 1 счетоводител и управител

Нашата цел е подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната. Насърчаване на равенството и равните шансове на всички граждани в обществото чрез подпомагане на социално слабите и други лица, жертви на насилие и дискриминация, нуждаещи се от закрила и подпомагане на тяхната интеграция и личностна реализация.

Подпомагане изграждането на балансирано гражданско общество в страната и равни възможности и равно представителство на мъжете и жените и на различните етноси в публичния и частния сектор;
Насърчаване активното участие на младите хора в обществения живот чрез защита и популяризиране на техните права;
Извършване на изследвания за равнопоставеността между мъжете и жените във всички области на обществения живот в Република България;

Кой ни финансира?

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на TELUS International. Всяка година Общественият борд разпределя сумата от $100 000 между социално значими проекти, разрешаващи проблеми в сферата на здравеопазването, образованието и опазването на околната среда. Проектите биват оценявани и финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем. Общественият борд в България е петнадесетият по ред Борд за цял свят. В България Бордът обединява видни обществени личности и членове на компанията, които вземат решения за това, кои благотворителни инициативи да бъдат финансирани, в зависимост от устойчивостта на решението, което предлагат, по актуален обществен проблем.

Какво искаме да постигнем?

Проектът цели създаване на иновативна онлайн платформа за млади хора, която чрез визуализирана информация ще разяснява правата на непълнолетните, преживели насилие или такива, които са в конфликт със закона. Платформата ще ги подготвя за процеса на преминаване през т. нар. „синя стая“. За създаването й бяха включени младежи-доброволци и специалисти от “синята стая” в гр. Пловдив и от местни институции, работещи с лица и деца преживяли насилие. Информацията е подготвена на разбираем за децата език - как те могат да участват в съдебни производства или пряко, като ответник, жертва, свидетел, или непряко, когато решенията имат въздействие върху живота им.

В създаването на платформата използвахме подхода “от връстници за връстници” като включихме младежи-доброволци (14-18г.), за да гарантираме активно младежко участие и да създадем продукт, който ще отразява визията и креативността на младите. Включването на децата като част от проекта ни позволи да чуем тяхното мнение и да използваме техните съвети. Младите хора говорят по проблемите на език, различен от езика, който говорят специалистите. Успоредно с младите, ние си сътрудничихме и със специалисти, които работят пряко с деца (такива, които са преживели насилие, попадат в рискови групи или деца, които са в конфликт със закона).