Полезни контакти и връзки

тел.: 112

ЕДИНЕН НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ

тел.: 0800 18 676

ДЕНОНОЩНА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕЦА

тел.: 02 933 90 50

e-mail: sacp@sacp.government.bg
гр. София 1051, ул. „Триадица” № 2
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО

тел.: 116 111

e-mail: 116111@116111.bg
НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА

тел.: 02 981 76 86

ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ЖЕНИ, ЮНОШИ И ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

тел.: 02 963 24 44

БЪЛГАРСКИ ЧЕРВЕН КРЪСТ – ТЕЛЕФОН НА ДОВЕРИЕТО