Деца, участници в правни процедури

1 / 13

Деца, участници в правни процедури

Възможно е да ти се случи да станеш жертва на злоупотреба и насилие или свидетел на престъпление. Попадайки в такава ситуация е нормално да започнеш да се чувстваш притеснен(а), изплашен(а) и объркан(а). Ако ти си попадал(а) в такава ситуация, със сигурност се питаш за много неща и ние ще се опитаме да ти дадем отговор и информация, която ще ти помогне в този труден за теб момент.

2 / 13

Към кого да се обърнеш, ако си жертва или свидетел на насилие или злоупотреба?

Ако ти се случи нещо, което те притеснява можеш да разкажеш на възрастен – родител, близък, учител, училищен психолог. Можеш да се довериш и на други хора професионалисти, които работят в помощ на децата. В „Отдел закрила на детето“ работят социални работници и психолози, които ще те подкрепят и ще ти помогнат. Това са хора, пред които ти можеш да споделиш всичко, което ти се е случило или си видял(а) да се случва, а те ще вземат решение как да помогнат на теб и твоето семейството.
Ако ти си навършил(а) 10 години, имаш право да бъдеш изслушан(а) в съда в присъствието на твоя социален работник. Така ще имаш възможност да изразиш своето мнение и позиция. Социалният работник ще бъде до теб, за да ти помага. Можеш да му задаваш въпроси, които ти изникват в главата и на които нямаш отговор. Това, което ти ще разкажеш е много важно. Затова трябва да окажеш съдействие на полицията, прокурора и съда. Задачата на всички тези професионалисти е да ти помогнат да се чувстваш добре и да бъдеш спокоен(а).
Понягога ще се наложи да разкажеш за преживяното пред твоя социален работник в „синята стая“. Сигурно се чудиш каква е тази стая. Ние ще ти разкажем за нея.

3 / 13

Какво е синя стая?

Синята стая представлява помещение, в което ти спокойно ще можеш да споделиш какво ти се е случило или какво си видял(а) да се случва. Помещението се състои от две стаи. Едната е уютна и приветлива, боядисана в топли и ненатрапчиви тонове стая(цветовете могат да бъдат много различни). Обстановката е дружелюбна и предразполага детето да се чувства спокойно, да изрази свободно своите мисли и да разкаже за преживяното. Стаята е обзаведена с масички и столчета, диван или фотьойл, мек мокет. Има още тебешири, листове хартия, кукли и много други играчки. Там ще бъдеш само ти и твоят социален работник. В другата стая, която е разделена с непрозрачно стъкло от „синята стая“, се намират специалистите, които работят по случая. Те ще бъдат там, за да те подкрепят и да ти помогнат.
Понякога се налага на децата да разкажат и на съдията за това, което са видели, чули или преживяли. Това което ще кажеш, е много важно за специалистите. Те знаят, че си преживял(а) нещо много неприятно и тъжно. Такива неща се случват и на други деца, а също и на възрастните. Съдията непременно трябва да чуе твоя разказ за случилото се. Децата ходят в съда не само в България, но и в другите страни. Понякога дори възрастните се страхуват, когато за първи път отиват в съда. Ако се притесняваш от нещо, кажи за това на възрастния, с когото ще бъдеш в съда. Помни, че отиваш в съда не защото си направил(а) нещо лошо, а за да разкажеш на съдията за това, което си видял да се сучва или си преживял(а).
Сега ние ще ти разкажем как изглежда съда:

4 / 13

Какво е съд?

Съдът е място, където хората разговарят за важни неща. Там те отговарят на въпросите на съдията и той взима правни решения.
Как изглежда съдът?
Съдът е една голяма сграда. Вътре има различни помещения, които се наричат зали. Някои са малки, други големи. Вътре работят съдии, прокурори и адвокати(юристи). Тяхната работа е да задават въпроси. В такава зала ще се срещнеш със съдията.
Защо трябва да ходя в съда?
Отиваш в съда, защото присъствието ти там е много важно за съдията. Само ти можеш да разкажеш за това, което си чул(а), видял(а) или за това, което си преживял(а). Твоят разказ е много важен. Там ще си поговориш със съдията и с други юристи и ще отговориш на техните въпроси.
Сам/а ли ще бъда там?
Децата никога не ходят сами в съда. С теб ще дойде твоята майка, татко, баба, дядо или друг възрастен, например учител. Ти ще знаеш предварително кой ще те придружава.

5 / 13

Кой работи в съда?

В съда работят съдията и други юристи. Тези хора са изучавали закона и знаят кое е позволено и кое не. Всички хора искат да се чувстват спокойни и защитени и затова са били създадени законите. Това са правилата, които трябва да се спазват, за да не си създаваме проблеми и неприятности. Работата на юристите е да научат колкото се може повече, да разберат какво се е случило наистина и дали някой не е бил несправедливо обвинен в нещо. Понякога трябва да задават много въпроси. Юристите се грижат за това законите да се спазват.
Сега ще ти разкажем за хората, с които ще се срещнеш там.

6 / 13

1. Съдия

Това е най-важният човек в съдебната зала. Тя (той) ще разговаря с теб. Облечен е в черна мантия, която се нарича тога. Съдиите могат да бъдат, както мъже, така и жени. Съдиите често са майки или татковци. Понякога и те имат проблеми и неприятности. Съдията седи на подиум зад голяма маса и внимателно слуша това, което казват поканените в съда хора. По време на съдебното заседание тя (той) ще разговаря с теб и с другите юристи в залата. Съдията решава кой и кога ще говори. Тя (той) следи за спазването на реда, установен в съда и решава какво ще стане с хората, които са извършили нещо лошо, т. е. са нарушили закона. Съдията ще ти помогне да се почувстваш по-сигурен(на).

7 / 13

2. Прокурор

Облечен е в тъмночервена мантия. Прокурорът също може да бъде мъж или жена. Той(Тя) е първият, който ще разкаже на съда за случилото се. Тя(той) може да е информиран от полицаите или от други хора, които смятат, че законът е нарушен. Може вече да си виждал(а) прокурора, ако е разговарял с теб преди да се срещнете в съда. Прокурорът защитава правата на хората, които са преживели нещо лошо.

8 / 13

3. Адвокат (защитник)

Това е човекът, който седи близо до подсъдимия. Може да ти задава трудни, понякога неприятни въпроси. Адвокатът защитава подсъдимия и прави всичко, за да убеди съда, че тя (той ) не е виновен(на), че не е искал да извърши стореното или че някой друг го е извършил. Подсъдимият се чувства по-добре, когато до себе си има адвокат. Понякога в съдебната зала може да има двама или повече адвокати.

9 / 13

4. Психолог

Това е човекът, който е в съда, за да ти помага. Може да е някой, с когото вече се познаваш, или с когото си разговарял(а), но е възможно да бъде непознат(а). Ако те е страх или не се чувстваш сигурен(на), можеш да споделиш на психолога. Можеш да му споделиш всичко, което те кара да се чувстваш зле.

10 / 13

5. Свидетел

това е човек, който идва в съда, за да говори със съдията и другите юристи и да отговори на техните въпроси. Свидетелите отговарят на въпросите, застанали зад банката, намираща се срещу съдията и съдебните заседатели. Преди да започнат да отговарят на въпросите на съдията, възрастните свидетели дават обещание (полагат клетва), че ще казват истината.
Запомни, че съдът е мястото, където трябва да казваш истината.

11 / 13

6. Подсъдим

Тя (той) може да не е лош човек, но може да извършил(а) нещо нередно и на което ти си станал свидетел. Подсъдимият може да бъде непознат човек, но може и да е твой близък , член на семейството ти (майка, баща и др.) , когото си обичал(а) или още обичаш. До подсъдимия често седят полицаи в униформи.
Запомни, че подсъдимият не може да ти направи нищо лошо и не трябва да те е страх от него.

12 / 13

Какво да правя, когато ме повикат в съдебната зала?

Когато те повикат в съдебната зала, ще застанеш пред съдията, който ще попита за името и фамилията ти и на колко си години. Ако вече ходиш на училище, може да те попита за училището, в което учиш или за нещо друго. Тя(той) просто ще поговори с теб като ти напомни, че трябва да казваш истината. Може въпросите да се отнасят до най-близките ти хора, напр. мама, татко, брат или сестра. Съдията ще те попита дали искаш да говориш за тях. Ако ти е трудно, не си длъжен(на) да отговаряш на такива въпроси. Други юристи също могат да те питат за разни неща. Възможно е съдията да прочете това, което по-рано си разказал(а). Когато съдията и другите юристи приключат с въпросите си, ще ти кажат, че можеш да излезеш от залата.

13 / 13

Когато си свидетел

Когато си свидетел, трябва да разкажеш за всичко видяно, чуто или преживяно в съда. Съдията ще те слуша много внимателно. Юристите задават много въпроси, които понякога се разбират трудно. Ако е така, кажи на съдията, че не разбираш въпроса. Всеки, дори възрастен, може да не разбере. Не се срамувай и просто кажи: „Не разбирам въпроса”.
Когато отговориш на зададените въпроси, съдията ще каже, че можеш да излезеш от съдебната зала. Понякога се налага да почакаш в коридора още малко.
Често децата казват, че се страхуват да отидат в съда. Обикновено, защото не знаят какво ги очаква там. После разказват, че са престанали да се страхуват, след като са разбрали какво е съд. Ти вече знаеш много неща за съда и няма нужда да се страхуваш от това, което те очаква там.
Но все пак, ако имаш още въпроси ние сме готови да ти отговорим. И запомни, когато преживяваш нещо лошо, което си видял или ти се е случило винаги трябва да разкажеш на някой по-голям от теб-родител, близък, учител, човек на когото имаш доверие.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13